تبلیغات
آوای آسمانی - خورشید حقیقت در ورای ابرهای تهمت و افتراء پنهان نخواهد ماند!

خورشید حقیقت در ورای ابرهای تهمت و افتراء پنهان نخواهد ماند!

 

نوشته شده توسط: موسوی

درباره جریاناتی که اخیراً پیش آورده‌اید و جوسازی‌هایی که دنبال می‌کنید باید بگویم که خورشید حقیقت در ورای ابرهای تهمت و افتراء شما پنهان نخواهد ماند و از این رو همه چیز را به گذشت زمان موکول می‌کنم تا چهره حقیقی شما برای همگان آشکار شود که «ان نصرالله لقریب».

به طور اصولی قصد ندارم در این وبلاگ به مطالبی غیر از روال معمول آن‌چه تاکنون بوده بپردازم، اما گاهی شرایط به‌گونه‌ای رغم می‌خورد که انسان مجبور می‌شود برخلاف میل باطنی خود مطالبی را بگوید و بنویسد که فقط از باب اتمام حجت و دفاع از حیثیت خویش است.

از این رو این مطلب را به طور عمد در این‌جا می‌نگارم تا آن کوردلان انسان‌نما که طی این چند سال گذشته و در مدت تحصیلات دانشگاه از هیچ راهی برای تخریب و نشان دادن چهره‌ای غیر واقعی از من در میان اطرافیان و دوستان و کسانی که با من در ارتباط هستند دریغ نکردند بدانند که سکوت من نه از باب بی‌اطلاعی و ضعف که از روی آگاهی و ترحم و بعضاً برخی ملاحظه‌ها بوده است.

ای آقایان روشنفکر! اگر بارها و بارها در برابر اقدامات سخیفانه شما سکوت اختیار کرده‌ام فقط به حکم رابطه هم‌خونی و هم‌زبانی و از آن رو است که می‌پنداشتم دل‌های شما را راهی به‌سوی روشنی و هدایت است، اما افسوس که به اندازه‌ای از سرشت انسانی خود فاصله گرفته‌اید که دل‌های سیاهتان را هیچ‌راهی به نور هدایت و انسانیت نیست.

اما درباره جریاناتی که اخیراً پیش آورده‌اید و جوسازی‌هایی که دنبال می‌کنید باید بگویم که خورشید حقیقت در ورای ابرهای تهمت و افتراء شما پنهان نخواهد ماند و از این رو همه چیز را به گذشت زمان موکول می‌کنم تا چهره حقیقی شما برای همگان آشکار شود که «ان نصرالله لقریب».

به امید روزی که مصلح جهانی با طلوع خود این زمین خاکی و بی‌ارزش را از وجود امثال شما که با لباس دین به جنگ آن رفته‌اید پاک و مطهر کند، انشاء‌الله. والسلام علی من التبع الهدی.