تبلیغات
آوای آسمانی - جای همتان خالیست...

جای همتان خالیست...

 

نوشته شده توسط: موسوی


چه صفایی دارد غروب های بقیع...
با همه دلتنگی ها و حرف های ناگفته ای که در دلش دارد.
اینجا مدینه است، شهر عاشقی...
جای همتان خالی...